Άρτια Σχεδίαση & Σύγχρονη Κατασκευή Κτιρίων

υποστήριξη από την σύνταξη της προμελέτης-πρότασης ως και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου πάντα σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τον εργοδότη - ιδιοκτήτη του έργου.