Εταιρία

ΓΕΝΙΚΑ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο 4π architects® είναι μια μελετητική ομάδα η οποία αναλαμβάνει ιδιωτικά και δημόσια κτιριακά έργα. Στελεχώνεται από διπλωματούχους μηχανικούς με πολυετή και πλούσια εμπειρία στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιρίων οι οποίοι έχουν στο ενεργητικό τους δεκάδες κατασκευές κυρίως στην Αττική , αλλά και στην Κρήτη και στις Κυκλάδες.

Βασική αρχή και επιδίωξη του γραφείου μας είναι :

“η πλήρης και ολοκληρωμένη σε όλα τα επίπεδα μελέτη του έργου και η άρτια κατασκευαστική του εκτέλεση ως προϋποθέσεις για την αισθητική αρτιότητα

και την αυξημένη λειτουργικότητα και εργονομία του τελικού έργου προς όφελος

των ανθρώπων-χρηστών αλλά και του περιβάλλοντος”.

Η συνεχής προσπάθεια για την διαρκή επίτευξη του παραπάνω στόχου ποιότητας έχει γερές βάσεις στην δομή του γραφείου μας αλλά και στα ίδια του τα μέλη τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ιδιαίτερα υψηλό βαθμό συνεργασίας και απόδοσης κάτω υπό οποιαδήποτε συνθήκες και ειδικές απαιτήσεις.

Η υποστήριξη που παρέχεται στους πελάτες και συνεργάτες του γραφείου 4π architects® είναι συνεχής. Από την σύνταξη της προμελέτης-πρότασης που θα εξελιχθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης (που περιλαμβάνει τα σχέδια της πολεοδομικής αδείας και τα πλήρη κατασκευαστικά σχέδια – λεπτομέρειες) ως και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου, υπάρχει στενή παρακολούθηση της προόδου που επιτελείται πάντα σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τον εργοδότη – ιδιοκτήτη του έργου.

Ο παρόν δικτυακός χώρος αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας του γραφείου 4π architects® και σκοπό έχει την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. Υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το ήδη υλοποιημένο έργο του γραφείου μας, τις δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα μελλοντικά μας σχέδια καθώς και δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με τα στελέχη του γραφείου μας.