Διάφορα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα μελών αρχιτεκτονικού γραφείου 4π architects®


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο 4π architects® επιθυμεί συνεργασίες με συναδέλφους, τεχνικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών συμβουλών ή από κοινού συμμετοχή σε έργα και μελέτες, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, μελετών δημοσίου ή ιδιωτικών φορέων.

Οι δυνατότητες συνεργασίας περιλαμβάνουν έργα στην επαρχία και το εξωτερικό.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Το περιεχόμενο των σελίδων που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο είναι ενημερωτικού χαρακτήρα ως προς τη δραστηριότητα και τις δυνατότητες του γραφείου 4π architects®

Το γραφείο 4π architects® δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο σχεδιασμό των σελίδων. Για τυχόν διευκρινίσεις ή απορίες επικοινωνήστε με το γραφείο μας.

Οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν διαφημιστικό υπόβαθρο για τις εταιρίες τα κτίρια των οποίων εκτίθενται στο δικτυακό τόπο και τα οποία έχουμε μελετήσει – κατασκευάσει.