Αυθαίρετα Ν.4178/13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ κλπ

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4178/2013

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα υποθέσεις

ΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ή, (άν είναι εφικτό)
ΠΛΗΡΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
με το ελάχιστο δυνατό κόστος

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρέχεται η Βεβαίωση Μηχανικού – νόμος : 4178/13

Περιλαμβάνεται :

 1. Συλλογή στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς (Πολεοδομία, Σχέδια Ιδιοκτήτη, Συμβόλαια, Ε9 κλπ)
 2. Αποτύπωση του ακινήτου. Έλεγχος εγκεκριμένων σχεδίων σε σχέση με το πραγματικό ακίνητο.
 3. Υπολογισμός του ελάχιστου προστίμου σύμφωνα με το νόμο – (Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές προσδιορισμού του προστίμου).
 4. Νέα σχέδια – Βεβαίωση Νομιμότητας, Αναφορά Ηλεκτρονικού Συστήματος ν. 4178/13 για χρήση στο συμβολαιογράφο, λογιστή κλπ.

Συνιστάται η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν την 5η Φεβρουαρίου του 2016, (καταληκτική ημερομηνία του νόμου), με τα σημερινό (γνωστό) κόστος της Ρύθμισης.

Η καθυστέρηση ή μη υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου ενδέχεται να έχει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση και άλλες συνέπειες (ιδιοκτησιακής φύσεως κ.α.), σύμφωνα πάντα με όσα αναγράφονται στο νόμο.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με το ακίνητο σας.

Παρέχεται δωρεάν Υπολογισμός ενδεικτικού προστίμου ν.4178/13 κατόπιν ραντεβού, αν υπάρχουν διαθέσιμα κάποια βασικά στοιχεία του ακινήτου.

Περισσότερα για το γραφείο μας: www.4parchitects.gr  – email επικοινωνίας :info4p@gmail.com

ΧΡΗΣΙΜΕΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Επίσημο site Υπουργείου : www.ypeka.gr & www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=762&language=el-GR

ΤΕΕ :                                 www.tee.gr       &    portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth