Παρουσίαση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ που έχουν μελετηθεί και ολοκληρωθεί (περίοδος: 1998 – 2008)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ με διαθέσιμο υλικό προς παρουσίαση

  • ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΗ
  • ΚΡΗΤΗ
  • ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ

VIDEO ANIMATION παρουσίαση κινούμενης εικόνας

ΕΡΓΑ στο στάδιο της ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ειδικά κτίρια, μελέτες τοπίου, διαγωνισμοί κλπ.